Tilastontuottajat

Kansallisen tilastotoimen piirissä on 14 virastoa tai laitosta, joista 12 tuottaa tilastoja Suomen viralliseen tilastoon. Tilastolain (Finlex) perusteella tilastotoimen organisaatiot voidaan jakaa seuraaviin kolmeen ryhmään:

Tilastoviranomaiset

Tilastolaissa määritellään neljä tilastoviranomaista (Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tilastokeskus ja Tulli). Niillä on oikeus kerätä tietoja tilastotarkoituksiin laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteella.

 • Luonnonvarakeskus
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
 • Tilastokeskus
 • Tulli

Tilastoja laativat viranomaiset

 • Ilmatieteen laitos
 • Liikennevirasto
 • Liikenteen turvallisuusvirasto
 • Maahanmuuttovirasto
 • Maanmittauslaitos
 • Suomen ympäristökeskus
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Työterveyslaitos

Muut tilastontuottajat

 • Eläketurvakeskus
 • Kansaneläkelaitos, Kela

Suomen Pankki on osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää tilastoviranomainen, mutta Suomen valtion tilastotoimessa sillä ei ole tilastoviranomaisasemaa.

Jaa