Producenter av statistik

Statens statistikväsen omfattar 16 ämbetsverk eller inrättningar av vilka 13 producerar statistik för Finlands officiella statistik. Statistiklagen (Finlex) delar in statistikproducenterna i tre grupper: statistikmyndigheter, övriga myndigheter som framställer statistik och andra statistikproducenter.

Statistikmyndigheter

I Statistiklagen fastställs fyra statistikmyndigheter (Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral TIKE, Institutet för hälsa och välfärd THL, Statistikcentralen och Tull). De har rätt att samla in uppgifter för statistiska ändamål på basis av den lagstadgade skyldigheten att lämna uppgifter.

Övriga myndigheter som framställer statistik

Andra statistikproducenter

Finlands Bank är som en del av Europeiska centralbanksystemet en statistikmyndighet, men inom finska statens statistikväsen har banken inte en ställning som statistikmyndighet.

 

 

 

 


Senast uppdaterad 14.1.2013

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistikcentralen > Det statliga statistikväsendet > Producenter av statistik

Statistikcentralen

Det statliga statistikväsendet


Relaterade sidor
Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter