Riktlinjer för utveckling av officiell statistik

Producenterna av officiell statistik har tillsammans definierat de strategiska tyngdpunkterna och riktlinjerna för utvecklingen av statistikproduktionen. Genom att genomföra dem främjas produktionen av kundvänlig, högklassig och effektiv officiell statistik.

Statistikproducenterna förbinder sig att verkställa riktlinjerna för utveckling, var och en enligt det egna ämbetsverkets strategi. Som statens allmänna statistikmyndighet och som en instans som koordinerar harmoniseringen följer och rapporterar Statistikcentralen verkställandet av riktlinjerna på sin webbplats.

Vision

Den officiella statistikproduktionen tillhandahåller bra kundservice, producerar högklassig och täckande statistik samt fungerar objektivt, obundet och opartiskt.

Uppgift

Statistikproducenterna producerar officiell statistik genom att på ett enhetligt sätt följa statistik- och dataskyddslagstiftningen, statistikväsendets allmänna etiska principer och riktlinjerna för europeisk statistik (CoP) samt kvalitetskriterierna för Finlands Officiella Statistik (FOS) som baserar sig på dem. I verksamheten respekteras uppgiftslämnarens rättsskydd samtidigt som en hög nivå på datasekretessen upprätthålls. Uppgiftslämnarbördan har minimerats och inga överlappande datainsamlingar förekommer.

Strategiska tyngdpunkter

Strategiska tyngdpunkter som statistikproducenterna förbinder sig till är:

  • effektiv datainsamling
  • produkter som är till nytta för kunderna
  • tillförlitlig statistik

Noggrannare åtgärder för att verkställa strategin beskrivs