Yhteystiedot – johto ja tulosyksiköt

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@stat.fi

Pääjohtaja

Marjo Bruun: pääjohtajan esittely
Sihteeri Salla Nikola p. 029 551 3055

Strateginen johto

Ylijohtaja, kehittäminen ja digitalisaatio, Mikko Lindholm
p.
029 551 2033
Sihteeri Salla Nikola p. 029 551 3055

Ylijohtaja, kumppani- ja ekosysteemisuhteet, Ville Vertanen
p. 029 551 3343

Sihteeri Henrietta Björklund p. 029 551 3243

Ylijohtaja, mahdollistajapalvelut, Pasi Henriksson p. 029 551 2249
Sihteeri Salla Nikola p. 029 551 3055

Ylijohtaja, tietoprosessi, Johanna Laiho-Kauranne p. 029 551 2242
Sihteeri Henrietta Björklund p. 029 551 3243

Tulosyksiköt

Tuotannon kehittäminen

Tilastotuotannon ylijohtaja Timo Koskimäki p. 029 551 3495
Sihteeri Mirella Saris p. 029 551 3365

 • Tilastomenetelmät
 • Metatiedot ja luokitukset
 • Laatutyö
 • Tutkijapalvelut

Tiedonhankinta

Tilastojohtaja Jussi Heino p. 029 551 3213
Sihteeri Sointu Vänttinen p. 029 551 2440

 • Tiedonkeruumenetelmät
 • Aineistojen laatu
 • Tiedonkeruu
 • Haastattelupalvelu

Talous- ja ympäristötilastot

Vt. tilastojohtaja Jan Nokkala p. 029 551 3706
Sihteeri Sointu Vänttinen p. 029 551 2440 

 • Kansantalous
 • Julkinen talous ja julkiset palvelut
 • Rahoitusmarkkinat
 • Hinnat ja kustannukset
 • Ympäristö ja energia
 • Kuntatilastointi
 • Ympäristötilinpito
 • Kasvihuonekaasujen inventaario

 

Väestö- ja elinolotilastot

Tilastojohtaja Jari Tarkoma p. 029 551 3625
Sihteeri Marketta Kaskirinne-Salo p. 029 551 3542

 • Väestö
 • Tulot ja kulutus
 • Koulutus
 • Kulttuuri ja ajankäyttö
 • Työmarkkinat
 • Oikeudelliset olot
 • Väestöennusteet

Yritystilastot

Tilastojohtaja Mari Ylä-Jarkko p. 029 551 3310
Sihteeri Marketta Kaskirinne-Salo p. 029 551 3542

 • Teollisuus
 • Rakentaminen
 • Matkailu
 • Liikenne
 • Palveluiden tilastointi
 • Tiede ja teknologia, innovaatiot
 • Globalisaatio
 • Palkat ja työvoimakustannukset
 • Yritystilastointi

 

Hallinto

Vt. hallintojohtaja Sari Nupponen p. 029 551 3372
Sihteeri Marketta Kaskirinne-Salo p. 029 551 3542

 • Taloushallinto
 • Henkilöstö- ja lakipalvelut
 • Tila- ja toimistopalvelut

 

Tietopalvelu ja viestintä

Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala p. 029 551 3582
Sihteeri Henrietta Björklund p. 029 551 3243

 • Viestintä ja markkinointi
 • Tietokanta- ja verkkopalvelut
 • Tietopalvelu ja tilastokirjasto
 • Julkaisut ja tietotuotteet

 

Tietohallinto

Tietohallintojohtaja Harri Lehtinen p. 029 551 3403
Sihteeri Sointu Vänttinen p. 029 551 2440

 • Tietotekniikkapalvelut ja -ratkaisut
 • Sovelluspalvelut

Päivitetty 17.4.2020