Yhteystiedot – johto ja tulosyksiköt

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Pääjohtaja

Marjo Bruun: pääjohtajan esittely
Sihteeri Salla Nikola p. 029 551 3055 (tarvittaessa yhteys: sihteeripalvelukoordinaattori Mirella Saris p. 029 551 3365)

Esikunta

Tilastotuotannon ylijohtaja Timo Koskimäki p. 029 551 3495
Sihteeri Mirella Saris p. 029 551 3365

 

 • Tilastotuotantoprosessi

Tulosyksiköt

Tiedonhankinta

Tilastojohtaja Jussi Heino p. 029 551 3213
Sihteeri Jaana Aoyagi p. 029 551 3330

 • Tiedonkeruumenetelmät
 • Aineistojen laatu
 • Tiedonkeruu
 • Haastattelupalvelu

Talous- ja ympäristötilastot

Tilastojohtaja Ville Vertanen p. 029 551 3343
Sihteeri Sointu Vänttinen p. 029 551 2440  ja sihteeri Marketta Kaskirinne-Salo p. 029 551 3542

 • Kansantalous
 • Julkinen talous ja julkiset palvelut
 • Rahoitusmarkkinat
 • Hinnat ja kustannukset
 • Ympäristö ja energia
 • Kuntatilastointi
 • Ympäristötilinpito
 • Kasvihuonekaasujen inventaario

 

Väestö- ja elinolotilastot

Tilastojohtaja Jari Tarkoma p. 029 551 3625
Sihteeri Salla Nikola p. 029 551 3055

 • Väestö
 • Tulot ja kulutus
 • Koulutus
 • Kulttuuri ja ajankäyttö
 • Työmarkkinat
 • Oikeudelliset olot
 • Väestöennusteet

Yritystilastot

Tilastojohtaja Mari Ylä-Jarkko p. 029 551 3310
Sihteeri Henrietta Björklund p. 029 551 3243 

 • Teollisuus
 • Rakentaminen
 • Matkailu
 • Liikenne
 • Palveluiden tilastointi
 • Tiede ja teknologia, innovaatiot
 • Globalisaatio
 • Palkat ja työvoimakustannukset
 • Yritystilastointi

 

Hallinto

Hallintojohtaja Pasi Henriksson p. 029 551 2249
Sihteeri Marketta Kaskirinne-Salo p. 029 551 3542

 • Taloushallinto
 • Henkilöstö- ja lakipalvelut
 • Tila- ja toimistopalvelut

 

Tietopalvelu ja viestintä

Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala p. 029 551 3582
Sihteeri Henrietta Björklund p. 029 551 3243

 • Viestintä ja markkinointi
 • Tietokanta- ja verkkopalvelut
 • Tietopalvelu ja tilastokirjasto
 • Julkaisut ja tietotuotteet

 

Tietohallinto

Tietohallintojohtaja Harri Lehtinen p. 029 551 3403
Sihteeri Sointu Vänttinen p. 029 551 2440

 • Tietotekniikkapalvelut ja -ratkaisut
 • Sovelluspalvelut

Päivitetty 8.1.2020