Kontaktinformation – ledning och resultatenheter

E-post till anställda: förnamn.efternamn@stat.fi

Generaldirektör

Marjo Bruun: presentation av generaldirektören
Sekreterare Salla Nikola tfn 029 551 3055

Strategisk ledning

Överdirektör, utveckling och digitalisering, Mikko Lindholm tfn 029 551 2033
Sekreterare Salla Nikola tfn 029 551 3055

Överdirektör, partner- och ekosystemrelationer, Ville Vertanen tfn 029 551 3343
Sekreterare Henrietta Björklund tfn 029 551 3243

Överdirektör, verksamhetsstöd, Pasi Henriksson tfn 029 551 2249
Sekreterare Salla Nikola tfn 029 551 3055

Överdirektör, informationsprocess, Johanna Laiho-Kauranne tfn 029 551 2242
Sekreterare Henrietta Björklund tfn 029 551 3243

Resultatenheter

Standarder och metoder

Överdirektören för statistikproduktionen Timo Koskimäki tfn 029 551 3495
Sekreterare Mirella Saris tfn 029 551 3365

 • Statistikmetoder
 • Metadata och klassificeringar
 • Kvalitetsarbete
 • Forskartjänster

Datainsamling

Statistikdirektör Jussi Heino tfn 029 551 3213
Sekreterare Sointu Vänttinen tfn 029 551 2440

 • Datainsamlingsmetoder
 • Materialkvalitet
 • Datainsamling
 • Intervjutjänster

Ekonomi- och miljöstatistik

Tf. statistikdirektör Jan Nokkala tfn 029 551 3706
Sekreterare Sointu Vänttinen tfn 029 551 2440

 • Samhällsekonomi
 • Offentlig ekonomi och offentliga tjänster
 • Finansmarknaden
 • Priser och kostnader
 • Miljö och energi
 • Kommunstatistik
 • Miljöräkenskaper
 • Inventering av växthusgaser

 

Befolknings- och välfärdsstatistik

Statistikdirektör Jari Tarkoma tfn 029 551 3625
Sekreterare Marketta Kaskirinne-Salo tfn 029 551 3542

 • Befolkning
 • Inkomst och konsumtion
 • Utbildning
 • Kultur och tidsanvändning
 • Arbetsmarknaden
 • Rättsliga förhållanden
 • Befolkningsprognoser

Företagsstatistik

Statistikdirektör Mari Ylä-Jarkko tfn 029 551 3310
Sekreterare Marketta Kaskirinne-Salo tfn 029 551 3542

 • Industri
 • Byggverksamhet
 • Turism
 • Transport
 • Statistik över tjänster
 • Vetenskap och teknologi, innovationer
 • Globalisering
 • Löner och arbetskraftskostnader
 • Statistik över företag

 

Administration

Tf. förvaltningsdirektör Sari Nupponen tfn 029 551 3372
Sekreterare Marketta Kaskirinne-Salo tfn 029 551 3542

 • Ekonomiförvaltning
 • Personaltjänster och juridiska tjänster
 • Lokalitets- och byråtjänster

 

Kommunikation och informationstjänst

Direktör, informationstjänst Hannele Orjala tfn 029 551 3582
Sekreterare Henrietta Björklund tfn 029 551 3243 

 • Kommunikation och marknadsföring
 • Databas- och webbtjänster
 • Informationstjänst och statistikbibliotek
 • Publikationer och informationsprodukter

 

ICT-enheten

ICT-direktör Harri Lehtinen tfn 029 551 3403
Sekreterare Sointu Vänttinen tfn 029 551 2440

 • Datatekniktjänster och -lösningar
 • Tillämpningstjänster

Senast uppdaterad 17.4.2020