Synpunkter och kontakt

Lämna synpunkter, utvecklingsförslag eller tacka

Vi tar gärna emot synpunkter på Statistikcentralens statistik och uppgifter, verksamhetsformer, produkter och tjänster. Vi läser all respons och strävar efter att besvara frågorna så snabbt som möjligt.

Fråga informationstjänsten

Har du frågor om statistik? Via blanketten Fråga om statistik går din fråga direkt till Statistikcentralens informatör i informationstjänsten. Informatören svarar på din fråga eller skickar den vidare till en expert.