Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 15.11.2013

Antalet nya yrkeshögskolestuderande minskade

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya studerande i utbildning som leder till examen vid yrkeshögskolor med 2 procent jämfört med året innan. Hösten 2013 var antalet nya studerande totalt 37 500. Allra kraftigast minskade antalet nya studerande inom kulturområdet, med mer än 28 procent, och inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, med 27 procent. Tredje störst var minskningen inom det naturvetenskapliga området, med nästan 8 procent. Inom social-, hälso- och idrottsområdet samt inom teknik och kommunikation ökade antalet nya studerande något.

Nya studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) 2012–2013

Nya studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) 2012–2013

Sett till landskap minskade antalet nya studerande mest i Lappland, 13 procent, och i Mellersta Österbotten, 12 procent. I Päijänne-Tavastland och i Södra Karelen var antalet nya studerande mer än 10 procent färre än året innan. Däremot ökade antalet nya studerande i Södra Savolax, Kymmenedalen och i Egentliga Finland.

Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor 1995–2013

Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor 1995–2013

Också det totala antalet studerande gick ned med 0,7 procent jämfört med föregående år. Totalt var antalet studerande i yrkeshögskolor 138 900. I utbildning för unga som leder till yrkeshögskoleexamen var antalet studerande totalt 108 400 och i vuxenutbildning som leder till yrkeshögskoleexamen 21 900. Antalet studerande i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade. Antalet studerande var 8 600, vilket är över 700 fler än år 2012.

Antalet som studerar för yrkeshögskoleexamen var störst inom teknik och kommunikation, dvs. 30 procent av alla yrkeshögskolestuderande. Inom social-, hälso- och idrottsområdet studerade 27 procent och inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 20 procent. Antalet som studerar för högre yrkeshögskoleexamen var störst inom social-, hälso- och idrottsområdet, dvs. 33 procent av alla yrkeshögskolestuderande. Inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området studerade 28 procent och inom teknik och kommunikation 24 procent av dem som studerar för högre yrkeshögskoleexamen.

Yrkeshögskolan Metropolia hade det största antalet studerande, 16 300. Näst flest studerande hade yrkeshögskolan Haaga-Helia, 10 000 och yrkeshögskolorna i Tammerfors och Åbo, som båda hade mer än 9 600 studerande. Polisyrkeshögskolan var den minsta yrkeshögskolan med 90 studerande.

Noggrannare tidsserieuppgifter om yrkeshögskolestuderande och nya studerande efter utbildning, landskap där utbildningen finns och yrkeshögskola är tillgängliga i tabellbilagor .


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskoleexamina 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2013/02/akop_2013_02_2013-11-15_tie_002_sv.html