Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 14.11.2014

Antalet studerande i yrkeshögskolor 138 700

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet yrkeshögskolestuderande till 138 700 år 2014. Antalet nya studerande var 38 600, dvs. mer än 1 000 fler än föregående år. I utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen studerade totalt 129 500 personer, dvs. mer än 800 färre än föregående år. I utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen studerade totalt 9 200 personer, dvs. mer än 600 fler än föregående år.

Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor 1995–2014

Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor 1995–2014

Av studerande i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen var 53 procent kvinnor, och av studerande i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen var 64 procent kvinnor.

Antalet som studerar för yrkeshögskoleexamen var störst inom teknik och kommunikation, dvs. 30 procent av alla studerande. Av dessa var 85 procent män. Det kvinnodominerade social-, hälso- och idrottsområdet var näst störst. Inom området studerade 28 procent av alla som studerar för yrkeshögskoleexamen. Inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, dvs. det tredje största området, studerade 20 procent av alla studerande.

Antalet som studerar för yrkeshögskoleexamen efter utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) och kön 2014

Antalet som studerar för yrkeshögskoleexamen efter utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) och kön 2014

Antalet som studerar för högre yrkeshögskoleexamen var störst inom social-, hälso- och idrottsområdet, dvs. 33 procent av alla yrkeshögskolestuderande. Inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området studerade 27 procent och inom teknik och kommunikation 24 procent av dem som studerar för högre högskoleexamen .

Yrkeshögskolan Metropolia hade flest studerande, 16 200, och näst flest hade yrkeshögskolan Haaga-Helia, 10 200. Sedan kom yrkeshögskolorna i Tammerfors och Åbo, som båda hade fler än 9 000 studerande. Polisyrkeshögskolan var den minsta yrkeshögskolan med 160 studerande.

Noggrannare tidsserieuppgifter om yrkeshögskolestuderande och nya studerande efter utbildning, landskap där utbildningen finns och yrkeshögskola är tillgängliga i databastabell .


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskoleexamina 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2014/02/akop_2014_02_2014-11-14_tie_002_sv.html