Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 19.4.2016

Antalet studerande och examina vid yrkeshögskolor ökar

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik studerade nästan 130 000 personer år 2015 i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och omkring 10 000 personer i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt avlades omkring 23 800 yrkeshögskoleexamina och 2 400 högre yrkeshögskoleexamina. Både antalet studerande och antalet examina ökade något jämfört med året innan.

Studerande och examina vid yrkeshögskolor 2002–2015

Studerande och examina vid yrkeshögskolor 2002–2015

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.04.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2015/akop_2015_2016-04-19_tie_001_sv.html