Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 19.4.2017

Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen har ökat

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik studerade nästan 130 000 personer år 2016 i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och 11 000 personer i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt avlades 23 200 yrkeshögskoleexamina och 2 500 högre yrkeshögskoleexamina. Inom utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade antalet studerande med 8 procent och antalet examina med 6 procent jämfört med året innan.

Studerance och examina vid yrkeshögskolor 2002–2016

Studerance och examina vid yrkeshögskolor 2002–2016

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2016/akop_2016_2017-04-19_tie_001_sv.html