Publicerad: 17.4.2020

Deltagandet i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen fortsatte att öka

I utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen deltog drygt 14 000 studerande år 2019, vilket är omkring 800 fler än året innan. Också antalet avlagda högre yrkeshögskoleexamina ökade med drygt 200. Däremot sjönk antalet studerande i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen från året innan. År 2019 deltog totalt något under 128 000 studerande i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande och examina inom utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen 2003-2019

Studerande och examina inom utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen 2003-2019

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ruuskanen 029 551 3620, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (111,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2019/akop_2019_2020-04-17_tie_001_sv.html