Liitekuvio 4. Yritysten lukumäärän kehitys seutukunnittain 2016

Liitekuvio 4. Yritysten lukumäärän kehitys seutukunnittain 2016

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 31.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2016, Liitekuvio 4. Yritysten lukumäärän kehitys seutukunnittain 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2016/aly_2016_2017-10-31_kuv_004_fi.html