Statistik över regional företagsverksamhet 2015

2015
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik