Yrkesutbildning 2010, Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret

2010
Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor