Liitetaulukko 1. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutuslajeittain 2013

  Oppilaitosmuotoinen koulutus Naiset Oppisopimuskoulutus Naiset Yhteensä Naiset
Koulutuslajit yhteensä 95 360 47 943 18 228 10 341 113 588 58 284
Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus 48 935 23 472 209 114 49 144 23 586
Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus 22 382 12 012 7 661 4 419 30 043 16 431
Ammattitutkintoon valmistava koulutus 20 390 10 489 5 606 3 135 25 996 13 624
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus 3 653 1 970 4 752 2 673 8 405 4 643

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2013, Liitetaulukko 1. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutuslajeittain 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2013/aop_2013_2014-09-23_tau_001_fi.html