Liitetaulukko 3. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutuslajeittain 2013

  Oppilaitosmuotoinen koulutus Naiset Oppisopimuskoulutus Naiset Yhteensä Naiset
Koulutuslajit yhteensä 56 290 29 456 12 869 7 191 69 159 36 647
Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus 35 868 17 325 123 61 35 991 17 386
Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus 10 703 6 304 3 928 2 185 14 631 8 489
Ammattitutkintoon valmistava koulutus 8 277 5 050 4 793 2 555 13 070 7 605
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus 1 442 777 4 025 2 390 5 467 3 167

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2013, Liitetaulukko 3. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutuslajeittain 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2013/aop_2013_2014-09-23_tau_003_fi.html