Publicerad: 23.9.2015

Antalet nya studerande i yrkesutbildning 120 700 år 2014

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet nya studerande i yrkesutbildning som leder till examen till totalt 120 700 under kalenderåret 2014. Av de nya studerande studerade 48 300 i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen för unga, 34 500 i grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och 37 900 i yrkesinriktad tilläggsutbildning (yrkes- och specialyrkesexamina). Antalet nya studerande var 6 procent mer än föregående år.

Nya studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområdet och kön 2014

Nya studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområdet och kön 2014

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2014/aop_2014_2015-09-23_tie_001_sv.html