Julkaistu: 27.9.2017

Ammatillisessa koulutuksessa 125 600 uutta opiskelijaa vuonna 2016

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2016 aikana 125 600 uutta opiskelijaa. Uusista opiskelijoista 47 100 opiskeli nuorille suunnatussa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 38 600 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 39 900 ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Uusia opiskelijoita oli kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2016

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2016

Uusista opiskelijoista 27 prosenttia opiskeli tekniikan aloilla, 21 prosenttia palvelualoilla sekä 20 prosenttia kaupan ja hallinnon aloilla. Naisia ja miehiä oli uusissa opiskelijoissa lähes yhtä paljon. Miesten ja naisten osuuksien vaihtelu koulutusaloittain tarkasteltuna oli kuitenkin suurta. Terveys- ja hyvinvointialoilla naisten osuus oli 83 prosenttia, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla 10 prosenttia.

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2016 aikana 327 700 opiskelijaa.

Oppilaitosmuotoisessa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 161 100 opiskelijaa kalenterivuoden 2016 aikana. Tiedot nuorille suunnatun koulutuksen opiskelijamäärästä on vuodesta 2013 lähtien saatavissa sekä koko kalenterivuodelta että syksyn poikkileikkausajankohdalta 20.9. Opiskelijoita nuorten koulutuksessa 20.9.2016 oli 120 400. Heitä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Oppilaitosmuotoisessa näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoita oli 115 800. Opiskelijoita oli 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijoita oli 67 800 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 48 000.

Oppisopimuskoulutukseen osallistui 50 800 opiskelijaa. Opiskelijoita oli 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskelijoista 700 opiskeli opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 17 300 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 32 800 ammatillisessa lisäkoulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet 2010–2016

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet 2010–2016

Ammatillisen tutkinnon suoritti 74 700 opiskelijaa vuonna 2016. Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja suoritettiin 36 000, näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja 18 700 ja ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoja 20 000. Tutkinnon suorittaneita oli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Heistä 54 prosenttia oli naisia. Lähes puolet, 46 prosenttia, suoritti tutkinnon tekniikan sekä kaupan ja hallinnon koulutusaloilta. Tutkinnon suorittaneista 17 prosenttia oli oppisopimusopiskelijoita.

Tarkempia tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista mm. koulutusmaakunnan ja iän mukaan löytyy tietokantataulukosta.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Soile Lampinen 029 551 3446, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (217,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2016/aop_2016_2017-09-27_tie_001_fi.html