Liitetaulukko 3. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutuslajeittain 2017

  Oppilaitosmuotoinen koulutus joista naisia Oppisopimuskoulutus joista naisia Yhteensä joista naisia
Koulutuslajit yhteensä 63 162 33 089 13 669 8 094 76 831 41 183
Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus 34 475 15 984 299 111 34 774 16 095
Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus 16 485 9 925 4 078 2 370 20 563 12 295
Ammattitutkintoon valmistava koulutus 10 026 6 077 4 915 2 864 14 941 8 941
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus 2 176 1 103 4 377 2 749 6 553 3 852

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Soile Lampinen 029 551 3446, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2017, Liitetaulukko 3. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutuslajeittain 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2017/aop_2017_2018-09-27_tau_003_fi.html