Suomen virallinen tilasto

Asunnot ja asuinolot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yli puolet 20 - 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014
14.10.2015
Tilastokeskuksen mukaan kaikista 20 - 29 -vuotiaista 55 prosenttia eli 363 000 henkilöä asui itsenäisesti 1) vuokra-asunnossa vuonna 2014. Vuokralla asuvien osuus 20 - 29 -vuotiaista on kasvanut 4 prosenttiyksikköä ajanjaksolla 2005 - 2014. Omistusasujien osuus on hieman vähentynyt samalla ajanjaksolla. Vanhempiensa luona asui 17 prosenttia (113 000 henkilöä) ikäluokasta vuonna 2014. Kaikista 20 - 29 -vuotiaista asui itsenäisesti 83 prosenttia eli 550 000 henkilöä.

Seuraava julkistus:
24.5.2016

Kuvaus: Asunnot ja asuinolot -tilasto on vuositilasto ja se kuvaa olemassa olevaa asuntokantaa, asuntojen lukumäärää ja asuntokuntien asuinoloja kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Asuntokantaan sisältyvät sekä vakituisesti asutut asunnot että vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot ja huoneistot. Tilastokeskukseen asuntotiedot saadaan pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia ja asuntoja koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asunnossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Asuntoja kuvataan mm. asunnon hallintaperusteen, talotyypin, huoneluvun ja varusteiden mukaan sekä asuntokuntia rakenteen, elinvaiheen ja asuntokunnan jäsenten iän mukaan. Tilastoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain. Asunnot ja asuinolot -tilasto on kokonaisaineisto.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: asuminen, asumisoikeusasunnot, asumistaso, asumistiheys, asumisväljyys, asunnot, asuntokanta, asuntokunnat, elinolot, huoneistot, omistusasunnot, vuokra-asunnot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Asunnot ja asuinolot -tilasto
26.5.2009
Asunnot ja asuinolot -tilasto korvaa aiemman Asuntokantatilaston ja Asuntokunnat ja asuinolot -tilaston.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.5.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asas/

Jaa