Tabellbilaga 7. Köpare av första bostad 2006–2015, personer

  Förstabostadsköpare totalt Bostadskommun bland de tio största kommunerna % Bostadskommun i huvudstadsregionen % Förstabostadsköpares genomsnittsålder
2006 34 159 19 209 56,2 10 382 30,4 27,7
2007 34 031 18 881 55,5 9 943 29,2 27,5
2008 28 118 15 255 54,3 7 900 28,1 27,4
2009 27 684 16 268 58,8 8 994 32,5 27,8
2010 26 940 15 297 56,8 8 352 31,0 27,9
2011 29 523 16 911 57,3 9 021 30,6 27,6
2012 26 488 15 124 57,1 8 094 30,6 27,8
2013 20 718 12 138 58,6 6 438 31,1 28,0
2014 20 035 11 983 59,8 6 576 32,8 28,2
2015 20 459 12 732 62,2 7 169 35,0 28,3

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juho Keva 029 551 3601, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2015, Tabellbilaga 7. Köpare av första bostad 2006–2015, personer . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2015/01/asas_2015_01_2016-10-13_tau_007_sv.html