Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 28.5.2014

Priserna på aktiebostäder sjönk i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,9 procent från mars till april. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,6 procent och i övriga Finland med 1,3 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 0,7 procent. Inom huvudstadsregionen var priserna oförändrade från föregående år, medan de i övriga Finland sjönk med 1,2 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I april 2014 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 172 euro i hela landet, 3 520 euro i huvudstadsregionen och 1 643 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över aktiebostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Elina Pääkkö 09 1734 3385, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. april 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/04/ashi_2014_04_2014-05-28_tie_001_sv.html