Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 29.9.2014

Aktiebostadspriserna sjönk något i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,2 procent från juli till augusti. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,8 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,0 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 1,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,6 procent från året innan, medan de i övriga Finland sjönk med 2,5 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I augusti 2014 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal aktielägenhet 2 201 euro i hela landet, 3 494 euro i huvudstadsregionen och 1 694 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över aktiebostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/08/ashi_2014_08_2014-09-29_tie_001_sv.html