Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 28.11.2014

Aktiebostadspriserna steg något i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,2 procent från september till oktober. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,4 procent och i övriga Finland var de nästan oförändrade. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 1,3 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,8 procent från året innan och i övriga Finland med 1,6 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I oktober 2014 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 189 euro i hela landet, 3 564 euro i huvudstadsregionen och 1 649 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över aktiebostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. oktober 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/10/ashi_2014_10_2014-11-28_tie_001_sv.html