Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, december

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.8.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2015 1,9 1,7 0,2
04/2015 -0,4 0,2 -0,6
05/2015 0,7 0,4 0,3
06/2015 -0,2 -0,8 0,6
Huvudstadsregionen 03/2015 2,4 3,8 -1,4
04/2015 -1,3 -1,3 0,0
05/2015 0,0 -0,3 0,3
06/2015 0,3 -0,7 1,0
Övriga landet 03/2015 1,4 -0,3 1,7
04/2015 0,4 1,5 -1,1
05/2015 1,2 1,1 0,1
06/2015 -0,5 -1,0 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.8.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2015 -1,7 -1,9 0,2
04/2015 -1,1 -1,0 -0,1
05/2015 -0,3 -0,6 0,3
06/2015 -0,9 -1,4 0,5
Huvudstadsregionen 03/2015 -0,5 1,2 -1,7
04/2015 -0,6 -0,3 -0,3
05/2015 -0,3 -0,6 0,3
06/2015 -1,0 -1,6 0,6
Övriga landet 03/2015 -2,8 -4,7 1,9
04/2015 -1,5 -1,6 0,1
05/2015 -0,3 -0,5 0,2
06/2015 -0,9 -1,2 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/07/ashi_2015_07_2015-08-28_rev_001_sv.html