Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, januari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.2.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2016 -0,5 0,3 -0,8
10/2016 0,7 0,6 0,1
11/2016 -0,7 -1,1 0,4
12/2016 -0,3 -0,5 0,2
Huvudstadsregionen 09/2016 0,1 0,4 -0,3
10/2016 1,0 1,6 -0,6
11/2016 -1,2 -0,9 -0,3
12/2016 0,7 0,1 0,6
Övriga landet 09/2016 -1,0 0,2 -1,2
10/2016 0,4 -0,2 0,6
11/2016 -0,2 -1,3 1,1
12/2016 -1,3 -1,0 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.2.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2016 1,3 2,1 -0,8
10/2016 1,2 1,2 0,0
11/2016 1,0 0,5 0,5
12/2016 0,6 0,4 0,2
Huvudstadsregionen 09/2016 2,9 3,5 -0,6
10/2016 2,7 3,2 -0,5
11/2016 2,5 2,9 -0,4
12/2016 2,4 1,9 0,5
Övriga landet 09/2016 -0,1 0,8 -0,9
10/2016 -0,2 -0,6 0,4
11/2016 -0,4 -1,6 1,2
12/2016 -1,1 -1,0 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/01/ashi_2017_01_2017-02-28_rev_001_sv.html