Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, januari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 2.5.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2016 -0,6 -1,1 0,5
12/2016 -1,1 -0,5 -0,6
01/2017 0,6 -1,1 1,7
02/2017 0,2 0,3 -0,1
Huvudstadsregionen 11/2016 -1,2 -0,9 -0,3
12/2016 0,2 0,1 0,1
01/2017 0,5 -0,6 1,1
02/2017 -0,6 0,2 -0,8
Övriga landet 11/2016 0,0 -1,3 1,3
12/2016 -2,2 -1,0 -1,2
01/2017 0,7 -1,5 2,2
02/2017 1,0 0,4 0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 2.5.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2016 1,1 0,5 0,6
12/2016 -0,1 0,4 -0,5
01/2017 0,9 -0,1 1,0
02/2017 0,3 0,8 -0,5
Huvudstadsregionen 11/2016 2,5 2,9 -0,4
12/2016 1,8 1,9 -0,1
01/2017 3,9 3,4 0,5
02/2017 2,2 3,4 -1,2
Övriga landet 11/2016 -0,3 -1,6 1,3
12/2016 -1,9 -1,0 -0,9
01/2017 -1,8 -3,3 1,5
02/2017 -1,3 -1,5 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 2.5.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2016 0,2 0,6 -0,4
2/2016 1,1 1,4 -0,3
3/2016 0,2 0,4 -0,2
4/2016 -0,6 -0,4 -0,2
Huvudstadsregionen 1/2016 0,1 0,5 -0,4
2/2016 1,9 2,3 -0,4
3/2016 0,4 0,6 -0,2
4/2016 0,3 0,2 0,1
Övriga landet 1/2016 0,3 0,7 -0,4
2/2016 0,4 0,6 -0,2
3/2016 0,1 0,1 0,0
4/2016 -1,3 -0,9 -0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 2.5.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2016 0,4 0,8 -0,4
2/2016 0,9 1,2 -0,3
3/2016 1,2 1,4 -0,2
4/2016 0,9 1,2 -0,3
Huvudstadsregionen 1/2016 0,8 1,3 -0,5
2/2016 2,4 2,6 -0,2
3/2016 2,5 2,8 -0,3
4/2016 2,6 2,6 0,0
Övriga landet 1/2016 0,0 0,3 -0,3
2/2016 -0,4 -0,1 -0,4
3/2016 0,0 0,2 -0,2
4/2016 -0,6 -0,1 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/03/ashi_2017_03_2017-05-02_rev_001_sv.html