Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 2.5.2017

Aktiebostadspriserna sjönk under första kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,3 procent under första kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,1 procent och i övriga Finland med 0,5 procent. Jämfört med motsvarande period år 2016 steg priserna i hela landet med 0,4 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,4 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 306 euro i hela landet, 3 686 euro i huvudstadsregionen och 1 688 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 4,9 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,9 procent och i övriga Finland med 4,3 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2016 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 5,4 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 10,4 procent och i övriga Finland med 2,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 720 euro i hela landet, 5 108 euro i huvudstadsregionen och 3 230 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Årsstatistik 2016

År 2016 gjordes drygt 61 200 köp av gamla bostadsaktielägenheter i hela landet. Från året innan minskade antalet köp med 0,6 procent i hela landet. I huvudstadsregionen minskade antalet köp med 1,3 procent och i övriga Finland med 0,2 procent. Förra året var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla bostadsaktielägenheter 2 298 euro i hela landet, 3 632 euro i huvudstadsregionen och 1 701 euro i övriga Finland. Från år 2015 steg priserna på gamla bostadsaktier med 0,9 procent i hela landet. I huvudstadsregionen gick priserna upp med 2,1 procent, medan de sjönk med 0,2 procent på övriga håll i landet.

Förra året var köpesumman för bostadsaktielägenheter nästan 10,0 miljarder euro, vilket var 0,4 miljarder euro mer än år 2015. I Nyland gjordes över en tredjedel av alla bostadsköp i hela landet och deras värde var över hälften av köpesumman för hela landet.

Aktiebostadspriserna steg i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,3 procent från februari till mars. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,3 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,9 procent. Jämfört med mars 2016 steg priserna i hela landet med 1,7 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,6 procent, medan de i övriga Finland var i stort sett oförändrade.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalpris, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalpris, index 2010=100

I mars 2017 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 282 euro i hela landet, 3 610 euro i huvudstadsregionen och 1 687 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 2.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/03/ashi_2017_03_2017-05-02_tie_001_sv.html