Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 28.7.2017

Priserna på gamla aktiebostäder steg under andra kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 1,5 procent under andra kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,9 procent och i övriga Finland med 1,2 procent. Jämfört med motsvarande period år 2016 steg priserna i hela landet med 1,2 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,7 procent, medan de i övriga Finland var nästan oförändrade.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Under april–juni var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 348 euro i hela landet, 3 757 euro i huvudstadsregionen och 1 717 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,6 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,9 procent och i övriga Finland med 0,5 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2016 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 4,5 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 8,0 procent och i övriga Finland med 2,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 688 euro i hela landet, 5 037 euro i huvudstadsregionen och 3 212 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Prisertna på aktiebostäder nästan oförandrade i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,1 procent från maj till juni. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,3 procent och i övriga Finland var de oförändrade. Jämfört med juni 2016 steg priserna i hela landet med 2,0 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,4 procent och i övriga Finland med 0,8 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I juni 2017 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 320 euro i hela landet, 3 715 euro i huvudstadsregionen och 1 696 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/06/ashi_2017_06_2017-07-28_tie_001_sv.html