Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 2.5.2018

Aktiebostadspriserna sjönk under första kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,4 procent under första kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,0 procent. Jämfört med motsvarande period år 2017 innan var priserna i hela landet oförändrade. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,1 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,9 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2015=100

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 045 euro i hela landet, 3 593 euro i huvudstadsregionen och 1 584 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,7 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,2 procent och i övriga Finland med 0,9 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2017 sjönk priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 4,0 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 6,7 procent och i övriga Finland med 2,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 641 euro i hela landet, 4 691 euro i huvudstadsregionen och 3 270 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Årsstatistik 2017

År 2017 gjordes drygt 62 600 köp av gamla bostadsaktielägenheter i hela landet. Från året innan ökade antalet köp med 2,1 procent i hela landet. I huvudstadsregionen ökade antalet köp med 4,2 procent och i övriga Finland med 0,5 procent. Förra året var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla bostadsaktielägenheter 2 044 euro i hela landet, 3 540 euro i huvudstadsregionen och 1 605 euro i övriga Finland. Från år 2016 steg priserna på gamla bostadsaktier med 1,6 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,3 procent och i övriga Finland med 0,1 procent.

Förra året var köpesumman för gamla bostadsaktielägenheter drygt 10,0 miljarder euro, vilket var 0,2 miljarder euro mer än år 2016. I Nyland gjordes över en tredjedel av alla bostadsköp i hela landet och deras värde var över hälften av köpesumman för hela landet.

Aktiebostadspriserna sjönk i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,6 procent från februari till mars. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,4 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,6 procent. Jämfört med mars 2017 sjönk priserna i hela landet med 1,2 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 4,3 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

I mars 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 035 euro i hela landet, 3 604 euro i huvudstadsregionen och 1 572 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 2.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/03/ashi_2018_03_2018-05-02_tie_001_sv.html