Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 27.9.2018

Aktiebostadspriserna sjönk i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,1 procent från juli till augusti. Inom huvudstadsregionen var priserna oförändrade och i övriga Finland sjönk de med 2,2 procent. Jämfört med motsvarande period året innan var priserna nästan oförändrade för hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 2,3 procent från året innan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

I augusti 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal aktielägenhet 2 090 euro i hela landet, 3 615 euro i huvudstadsregionen och 1 632 euro i övriga Finland.

Statistikcentralen känner till 37 730 köp av gamla aktielägenheter i hela landet under januari–augusti. I huvudstadsregionen är antalet köp 10 985 och på annat håll i landet 26 466. I fjol kände Statistikcentralen till 37 983 köp i hela landet under motsvarande period. Inom huvudstadsregionen var antalet köp 10 979 och i övriga Finland 27 004 köp.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/08/ashi_2018_08_2018-09-27_tie_001_sv.html