Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, december

Aktiebostadspriser 2018, augusti

2018
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik