Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-09/2018 1) Antalet köp 01-09/2017 2)
Hela landet 42 330 43 272
Huvudstadsregionen 12 223 12 698
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 29 813 30 574
Ramkommuner 2 447 2 777
Södra Finland 24 640 25 311
Västra Finland 9 478 10 065
Östra Finland 4 112 4 054
Norra Finland 3 806 3 842
Helsingfors 7 466 7 700
Esbo-Grankulla 2 677 2 793
Vanda 2 080 2 205
Tammerfors 2 632 2 968
Åbo 2 561 2 303
Uleåborg 2 028 1 993
1) Preliminära informationen
2) Preliminära informationen som har publicerats året innan

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2018, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/09/ashi_2018_09_2018-10-30_tau_001_sv.html