Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-11/2018 1) Antalet köp 01-11/2017 2)
Hela landet 53 849 55 379
Huvudstadsregionen 15 607 16 217
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 37 898 39 162
Ramkommuner 3 093 3 537
Södra Finland 31 248 32 808
Västra Finland 12 217 12 658
Östra Finland 5 129 4 994
Norra Finland 4 911 4 919
Helsingfors 9 538 9 897
Esbo-Grankulla 3 443 3 513
Vanda 2 626 2 807
Tammerfors 3 581 3 620
Åbo 3 184 3 180
Uleåborg 2 570 2 519
1) Preliminära informationen
2) Preliminära informationen som har publicerats året innan

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2018, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter som kommit till kännedom . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/11/ashi_2018_11_2018-12-28_tau_001_sv.html