Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 28.2.2019

Priserna på gamla aktiebostäder sjönk i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna från december till januari med 1,9 procent i huvudstadsregionen och med 3,3 procent i övriga delar av landet. Av de stora städerna steg priserna bara i Vanda.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i huvudstadsregionen med något över en procent och sjönk på annat håll i Finland med drygt 2 procent.

I Helsingfors sjönk priserna i januari med omkring 2 procent. Jämfört med motsvarande period året innan har priserna dock stigit i Helsingfors med omkring 2 procent och jämfört med år 2015 med 9,5 procent.

I kranskommunerna var priserna ungefär på samma nivå jämfört med december och motsvarande period året innan. Jämfört med år 2015 har priserna sjunkit med 2 procent.

I januari 2019 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på bostäder i flervåningshus 4 315 euro i Helsingfors och 2 158 euro i kranskommunerna.

De preliminära uppgifterna om prisförändringen i Helsingfors i januari baserar sig på omkring 400 köp och när det gäller kranskommunerna på 137 köp. De preliminära uppgifterna omfattar i genomsnitt hälften av de slutliga köp som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Skuldfiria kvadratmeterpriser på gamla aktielägenheter, 2019 januari 1)

Område Kvadratmeterpris, eur/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 051 100,2 -2,6 -0,6
Huvudstadsregionen 3 739 107,1 -1,9 1,1
Övriga Finland (hela landet-Huvudstadsregionen) 1 563 94,0 -3,3 -2,4
Kranskommuner 2) 2 158 98,0 0,2 -0,2
Helsingfors 4 315 109,5 -2,0 1,9
Esbo-Grankulla 3 367 102,2 -3,5 -0,1
Vanda 2 815 105,2 1,2 -0,2
Tammerfors 2 383 100,7 -4,7 -2,9
Åbo 3) 2 039 105,9 -0,0 9,7
Uleåborg 1 825 97,8 -7,4 -4,5
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner = Hyvinge, Träskanda, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis
3) I Åbo köp under den allmänna prisnivån i januari 2018

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/01/ashi_2019_01_2019-02-28_tie_001_sv.html