Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, december

Aktiebostadspriser 2020, maj

2020
maj
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik