Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2019, 3:e kvartalet

Bostadshyror 2004, 3:e kvartalet

2006
Tabeller
Kvalitetsbeskrivningar