Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 15.10.2009

Löntagarnas förtjänster steg i juli-september med 4,3 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster i juli-september år 2009 med 4,3 procent jämfört med juli-september året innan. Den årliga tillväxten av reallönerna, som rensats från ändringar i konsumentpriserna, var 5,1 procent under årets tredje kvartal. Under tredje kvartalet var ökningen av reallönerna snabbare än ökningen av de nominella lönerna, eftersom konsumentpriserna sjönk från motsvarande period året innan.

Löntagarnas nominella löner steg från juli-september 2008 till motsvarande period år 2009 med 5,8 procent inom staten, 4,4 procent inom den privata sektorn och 3,4 procent i kommuner.

Förtjänstnivåindex 2005=100 och årsförändringar i lönerna

År och
kvartal
2005=100 Årsförändring i
förtjänstnivån
Årsförändring i
realförtjänsterna
2008 112,3 5,5 1,4
2008/4 115,2 5,3 1,4
2009/1* 115,0 4,3 2,7
2009/2* 116,3 4,3 4,1
2009/3* 117,2 4,3 5,1

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg i juli-september med 4,9 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster i juli-september år 2009 med 4,9 procent jämfört med juli-september året innan. Den årliga ökningen av de ordinarie lönerna var under det andra kvartalet 0,6 procent snabbare än ökningen av förtjänstnivåindexet eftersom de resultatpremier som ingår i förtjänstnivåindexet sjönk under det tredje kvartalet.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg från juli-september 2008 till motsvarande period i år med 5,8 procent inom staten, 5,3 procent inom den privata sektorn och 3,4 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Källa: Förtjänstnivåindex 2009, 3:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Förtjänstnivåindex 2009, 3:e kvartalet (pdf 310,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2009/03/ati_2009_03_2009-10-15_tie_001_sv.html