Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Förtjänstnivåindex 2013, 3:e kvartalet

2013
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik