Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 5.2.2014

Palkansaajien ansiot nousivat loka-joulukuussa 1,8 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2013 loka-joulukuussa 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 0,4 prosenttia edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2013/4, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2013/4, vuosimuutosprosentti

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2012 loka-joulukuusta vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 1,7 prosenttia, valtiolla 2,1 prosenttia ja kunnilla 1,9 prosenttia.

Vuoden 2013 keskimääräinen ansiotason nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 2,0 prosenttia ja reaaliansiot nousivat 0,5 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat loka-joulukuussa 2,1 prosenttia

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2013 loka-joulukuussa 2,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 2,0 prosenttia, valtiolla 2,5 prosenttia ja kunnilla 2,4 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia kertaeriä.

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi ovat lopullisia vuoteen 2012 asti

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2012 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2013 indeksit ovat vielä ennakollisia. Ne perustuvat suurimmaksi osaksi sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2013, 4. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (504,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 5.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2013/04/ati_2013_04_2014-02-05_tie_001_fi.html