Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

Näringsgren 2012 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2013 2014/1* 2014/2*
A Jord- och skogsbruk 106,3 108,5 108,6 109,1 109,1 108,8 109,7 110,0
Timavlönade 105,3 107,2 106,9 107,3 106,9 107,1 107,8 108,3
Månadsavlönade 108,1 110,9 111,7 112,1 112,9 111,9 113,1 113,2
C Tillverkning 104,7 106,6 107,1 107,5 108,2 107,4 108,3 108,8
Timavlönade 105,8 106,4 106,9 107,3 108,4 107,3 108,2 108,7
Månadsavlönade 103,8 106,8 107,3 107,7 108,1 107,5 108,4 108,8
10-11 Livsmedelsindustri 105,0 105,3 106,8 107,0 107,2 106,6 107,4 107,7
Timavlönade 105,6 105,6 107,3 107,1 107,3 106,8 107,6 108,1
Månadsavlönade 104,5 105,1 106,5 107,0 107,1 106,4 107,3 107,5
13-15 Textilvaru och kläder 106,0 106,7 108,6 108,9 109,2 108,4 109,4 109,5
Timavlönade 106,0 106,5 108,0 107,9 108,0 107,6 108,2 108,3
Månadsavlönade 106,0 107,0 109,5 110,1 110,8 109,3 111,0 111,1
16 Tillverkning av trä 106,4 106,8 107,7 108,7 110,5 108,4 110,8 111,1
Timavlönade 106,7 106,0 107,3 108,7 110,2 108,0 110,5 111,0
Månadsavlönade 105,8 108,5 108,7 108,8 111,2 109,3 111,4 111,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 107,4 108,5 109,8 110,5 110,6 109,8 110,9 111,1
Timavlönade 107,1 107,2 108,6 109,5 109,6 108,7 109,8 110,0
Månadsavlönade 108,0 110,9 111,9 112,5 112,5 112,0 112,9 113,2
19-22 Kemisk industri 106,9 107,3 108,5 108,6 108,6 108,2 108,9 109,1
Timavlönade 105,6 104,7 105,6 105,7 105,7 105,4 106,0 106,2
Månadsavlönade 108,0 109,6 111,0 111,1 111,3 110,8 111,5 111,7
23 Mineralprodukter 106,8 107,0 107,7 108,7 109,0 108,1 109,3 109,6
Timavlönade 105,3 105,2 106,0 107,0 107,9 106,5 108,1 108,7
Månadsavlönade 107,8 108,2 108,9 109,9 109,8 109,2 110,0 110,2
24-30 Metallindustri 103,2 106,3 106,4 106,7 107,5 106,7 107,5 108,1
Timavlönade 105,6 107,1 106,8 106,9 108,7 107,3 107,9 108,5
Månadsavlönade 101,9 105,9 106,2 106,6 107,0 106,4 107,3 107,9
24 Metallframställning, timavlönade 103,1 104,8 103,9 105,0 107,7 105,3 106,9 107,6
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 104,7 105,6 105,1 105,5 107,6 105,9 106,8 107,5
26-27 Elektronik timavl. 108,7 112,0 112,3 112,4 114,3 112,8 113,4 114,1
28-30 Maskiner timavl. 106,1 106,9 106,7 106,3 107,5 106,9 106,7 107,3
31 Tillv. av möbler 104,1 105,5 105,8 106,5 107,9 106,4 108,6 109,8
Timavlönade 102,9 104,4 104,7 105,6 106,5 105,3 107,4 109,1
Månadsavlönade 106,4 107,8 108,1 108,4 110,7 108,7 110,9 111,1
D Energiproduktion 104,3 105,0 105,3 105,7 107,9 106,0 108,1 108,3
Timavlönade 104,9 105,6 105,6 105,8 107,8 106,2 108,0 108,2
Månadsavlönade 104,1 104,9 105,2 105,6 107,9 105,9 108,1 108,3
E Vattenförsörjning 105,9 107,1 107,6 107,6 107,9 107,6 108,6 109,2
Timavlönade 104,4 105,2 106,5 106,8 107,3 106,4 107,5 107,9
Månadsavlönade 107,4 108,9 108,7 108,3 108,6 108,6 109,7 110,4
F Byggverksamhet 105,8 107,1 107,7 108,0 109,0 108,0 109,1 109,0
Timavlönade 105,4 106,5 107,0 106,9 108,2 107,1 108,3 108,1
Månadsavlönade 106,5 108,2 109,2 110,4 110,6 109,6 110,8 110,9
G Handel 106,4 107,1 107,9 109,1 109,4 108,4 109,7 110,0
Timavlönade 107,1 106,1 107,3 107,9 108,7 107,5 108,9 109,2
Månadsavlönade 106,4 107,2 107,9 109,1 109,4 108,4 109,7 110,0
45 Motorfordonshandel 107,3 108,7 109,4 109,6 109,9 109,4 110,3 110,9
Timavlönade 107,1 106,4 107,9 108,0 108,2 107,6 108,4 108,6
Månadsavlönade 107,5 109,7 110,1 110,4 110,7 110,2 111,2 112,0
46-47 Handel 106,3 106,9 107,6 109,0 109,3 108,2 109,5 109,8
H Transport och magas. 106,0 107,3 108,0 108,3 108,6 108,0 109,1 109,6
Timavlönade 106,1 107,1 107,8 107,6 108,0 107,6 108,5 109,1
Månadsavlönade 105,9 107,5 108,1 108,8 109,1 108,4 109,7 110,0
49-51 Transport 106,6 107,8 108,8 109,3 109,4 108,8 109,6 110,0
Timavlönade 107,0 108,3 109,3 109,2 109,3 109,0 109,5 110,0
Månadsavlönade 106,2 107,4 108,3 109,4 109,5 108,6 109,8 110,0
52 Stödtj. till transport 104,6 106,0 106,6 106,5 107,0 106,6 108,1 108,9
Timavlönade 105,2 106,1 107,1 106,0 106,9 106,5 108,0 109,8
Månadsavlönade 104,4 106,0 106,5 106,7 107,1 106,6 108,1 108,6
I Hotell och restaurang 104,8 104,7 105,7 107,1 107,3 106,2 107,5 107,6
J Information och kommunikation 105,8 107,9 108,3 108,6 109,2 108,5 109,5 109,9
61 Telekommunikation 105,9 107,9 107,9 107,9 108,1 107,9 108,3 108,4
Timavlönade 105,1 106,1 105,5 106,6 109,7 107,0 109,9 110,3
Månadsavlönade 105,9 108,0 108,0 107,9 108,0 108,0 108,2 108,3
62-63 IT- och informationstjänster 105,7 108,0 108,4 108,8 109,3 108,6 109,7 110,2
K Finans och försäkring 105,1 107,7 108,0 108,3 108,6 108,2 108,9 109,6
64,66 Finansförmedling 105,3 108,0 108,3 108,5 108,8 108,4 109,0 109,8
65 Försäkring 104,3 106,6 107,1 107,5 108,1 107,3 108,5 109,1
L Fastighetsverksamhet 105,2 106,3 107,3 107,6 107,3 107,1 107,5 107,7
M Juridik, ekonomi och vetenskap 105,9 107,9 108,6 109,0 109,3 108,7 109,6 110,1
69-70 Juridik och ekonomi 105,9 108,4 108,2 108,2 108,1 108,2 108,7 109,5
71-72 Teknisk service 105,6 107,4 108,3 108,7 109,2 108,4 109,5 109,9
N Företagstjänster 107,2 107,3 108,3 108,8 108,9 108,3 109,2 109,6
Timavlönade 107,1 109,0 109,2 109,2 109,1 109,1 109,9 110,8
Månadsavlönade 107,2 106,8 108,0 108,7 108,8 108,1 109,0 109,3
O Offentlig förvaltning 107,5 108,4 109,9 110,0 110,1 109,6 110,2 110,5
841 Offentlig förvaltning 107,7 108,6 110,0 110,0 110,1 109,7 110,2 110,4
842 Offentliga tjänster 107,3 107,5 109,5 109,5 109,6 109,0 109,7 109,9
P Utbildning 106,4 107,2 108,5 108,6 108,7 108,3 108,8 109,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 106,7 107,9 108,8 109,0 109,2 108,7 109,3 109,4
86 Hälso- och sjukvård 107,7 109,1 109,9 110,0 110,2 109,8 110,3 110,4
87-88 Sociala tjänster 105,3 106,4 107,4 107,6 107,9 107,3 108,0 108,1
R Kultur, nöje och fritid 107,4 108,7 110,1 110,6 111,1 110,1 111,3 111,5
S Annan serviceverks. 105,5 106,1 107,6 107,8 107,7 107,3 107,9 108,1
9491 Religiösa samfund 104,3 104,6 106,6 106,7 106,9 106,2 107,0 107,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/02/ati_2014_02_2014-08-27_tau_005_sv.html