Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 28.5.2015

Löntagarnas förtjänster steg under januari-mars med 1,3 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under januari-mars 2015 med 1,3 procent jämfört med januari-mars året innan. Reallönerna steg med 1,4 procent jämfört med första kvartalet året innan. Nedgången i konsumentpriserna bidrog till att reallönerna steg. Inflationen var negativ under januari-mars 2015.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2015/1, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2015/1, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från januari-mars 2014 till motsvarande period år 2015 med 1,3 procent inom den privata sektorn, med 2,0 procent inom staten och med 1,0 procent i kommuner.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under januari-mars med 1,3 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under januari-mars 2015 med 1,3 procent jämfört med januari-mars året innan. Ökningen var 1,3 procent inom den privata sektorn, 2,0 procent inom staten och 1,0 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbelopp.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2013

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2013. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Största delen av indextalen för år 2014 baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2015 baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (438,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/01/ati_2015_01_2015-05-28_tie_001_sv.html