Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2020, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar

  2014/4 2014 2015/1* 2015/2* 2015/3* 2015/4* 2015* 2016/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3
Kvartalsförändring 0,4 . 0,2 0,2 0,3 0,4 . 0,3
Män Årsförändring 1,3 1,4 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,3
Kvartalsförändring 0,4 . 0,1 0,2 0,2 0,5 . 0,3
Kvinnor Årsförändring 1,6 1,6 1,5 1,4 1,1 1,1 1,3 1,3
Kvartalsförändring 0,4 . 0,2 0,3 0,4 0,3 . 0,4
Timavlönade Årsförändring 0,8 1,2 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 1,1
Kvartalsförändring 0,5 . 0,0 0,1 0,2 0,6 . 0,2
Månadsavlönade Årsförändring 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3
Kvartalsförändring 0,4 . 0,2 0,3 0,3 0,4 . 0,4
Staten Årsförändring 2,3 1,9 2,1 2,0 1,7 1,7 1,9 1,9
Kvartalsförändring 0,7 . 0,2 0,3 0,5 0,6 . 0,4
Kommuner Årsförändring 0,9 0,8 0,9 0,9 0,6 0,6 0,7 1,0
Kvartalsförändring 0,1 . 0,1 0,1 0,3 0,1 . 0,6
Den privata sektorn Årsförändring 1,6 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3
Kvartalsförändring 0,5 . 0,2 0,3 0,3 0,5 . 0,3
Övriga Årsförändring 1,4 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,3 1,5
Kvartalsförändring 0,4 . 0,1 0,2 0,5 0,3 . 0,4
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 0,5 0,8 1,3 1,6 2,0 2,5 1,9 2,4
Kvartalsförändring -0,3 . 1,1 0,4 0,8 0,1 . 1,1
C Tillverkning Årsförändring 1,4 1,6 1,2 1,1 1,0 1,2 1,1 1,3
Kvartalsförändring 0,5 . 0,0 0,3 0,2 0,7 . 0,1
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 0,2 1,8 1,1 1,5 1,7 1,7 1,5 1,3
Kvartalsförändring 0,2 . 0,7 0,5 0,4 0,2 . 0,2
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 1,4 1,4 0,7 0,6 0,3 0,3 0,5 0,9
Kvartalsförändring 0,1 . -0,1 0,2 0,1 0,1 . 0,5
F Byggverksamhet Årsförändring 0,9 1,3 0,8 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5
Kvartalsförändring 0,6 . 0,1 -0,3 0,1 0,5 . 0,2
G Handel Årsförändring 2,5 2,5 2,0 1,7 1,4 1,2 1,6 1,4
Kvartalsförändring 0,6 . 0,1 0,3 0,3 0,5 . 0,2
H Transport och magasinering Årsförändring 1,4 1,4 1,3 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6
Kvartalsförändring 0,4 . 0,4 0,5 0,3 0,4 . 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 1,2 1,6 1,2 1,3 1,2 1,0 1,2 1,0
Kvartalsförändring 0,5 . 0,2 0,2 0,3 0,3 . 0,2
J Information och kommunikation Årsförändring 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3
Kvartalsförändring 0,2 . 0,4 0,5 0,2 0,4 . 0,2
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 1,8 1,6 1,7
Kvartalsförändring 0,2 . 0,4 0,7 0,3 0,4 . 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring -0,3 -0,3 -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 0,4
Kvartalsförändring 0,2 . -0,5 -0,1 0,0 0,2 . 0,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 1,1 1,3
Kvartalsförändring 0,3 . 0,2 0,3 0,2 0,4 . 0,4
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 3,5 2,7 3,0 2,4 1,6 1,3 2,1 1,3
Kvartalsförändring 0,7 . 0,4 0,2 0,3 0,3 . 0,5
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 2,1 1,6 1,8 1,6 1,1 1,0 1,4 1,4
Kvartalsförändring 0,5 . 0,0 0,2 0,4 0,4 . 0,4
P Utbildning Årsförändring 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 1,2
Kvartalsförändring 0,1 . 0,1 0,1 0,4 0,2 . 0,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 1,0 0,9 1,2 1,3 1,0 1,0 1,1 1,3
Kvartalsförändring 0,2 . 0,2 0,2 0,5 0,2 . 0,5
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 1,7 1,9 1,5 1,2 0,8 0,7 1,1 1,2
Kvartalsförändring 0,4 . 0,0 0,1 0,2 0,3 . 0,5
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,3 1,1 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,9
Kvartalsförändring 0,4 . 0,3 0,3 0,6 0,5 . 0,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2016, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2016/01/ati_2016_01_2016-05-27_tau_010_sv.html