Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2020, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar

  2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2015 2016/1* 2016/2* 2016/3*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 1,6 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2
Kvartalsförändring 0,4 0,2 0,3 0,4 . 0,3 0,3 0,1
Män Årsförändring 1,5 1,4 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1
Kvartalsförändring 0,4 0,2 0,2 0,5 . 0,3 0,3 0,1
Kvinnor Årsförändring 1,6 1,5 1,3 1,2 1,4 1,3 1,4 1,2
Kvartalsförändring 0,3 0,2 0,3 0,3 . 0,4 0,3 0,1
Timavlönade Årsförändring 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,1 1,0
Kvartalsförändring 0,0 0,0 0,1 0,6 . 0,2 0,2 0,1
Månadsavlönade Årsförändring 1,7 1,6 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,2
Kvartalsförändring 0,4 0,3 0,3 0,4 . 0,4 0,3 0,1
Staten Årsförändring 2,1 1,9 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 1,6
Kvartalsförändring 0,1 0,3 0,5 0,6 . 0,4 0,4 0,1
Kommuner Årsförändring 1,0 1,0 0,6 0,6 0,8 1,0 1,2 1,0
Kvartalsförändring 0,1 0,1 0,3 0,1 . 0,6 0,2 0,1
Den privata sektorn Årsförändring 1,7 1,6 1,4 1,4 1,5 1,3 1,3 1,2
Kvartalsförändring 0,5 0,3 0,2 0,5 . 0,3 0,3 0,1
Övriga Årsförändring 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,6 1,6 1,2
Kvartalsförändring 0,2 0,2 0,5 0,3 . 0,5 0,3 0,1
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 1,0 1,2 1,5 1,9 1,4 2,2 1,7 1,4
Kvartalsförändring 0,8 0,3 0,7 0,1 . 1,1 -0,1 0,3
C Tillverkning Årsförändring 2,2 2,1 2,0 2,2 2,1 1,1 1,1 1,0
Kvartalsförändring 1,0 0,3 0,2 0,6 . 0,0 0,2 0,2
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 1,0 1,4 1,5 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9
Kvartalsförändring 0,6 0,5 0,3 0,2 . 0,2 0,3 0,2
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 0,9 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8
Kvartalsförändring 0,1 0,2 0,2 0,1 . 0,3 0,3 0,2
F Byggverksamhet Årsförändring 0,8 0,5 0,3 0,1 0,4 0,4 0,9 1,0
Kvartalsförändring 0,1 -0,4 0,0 0,4 . 0,4 0,1 0,1
G Handel Årsförändring 1,9 1,6 1,2 1,0 1,4 1,4 1,6 1,4
Kvartalsförändring -0,1 0,3 0,3 0,5 . 0,3 0,5 0,1
H Transport och magasinering Årsförändring 1,2 1,4 1,5 1,5 1,4 1,6 1,5 1,3
Kvartalsförändring 0,3 0,5 0,3 0,4 . 0,4 0,4 0,0
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 1,1 1,4 1,2
Kvartalsförändring 0,5 0,2 0,3 0,3 . 0,3 0,5 0,1
J Information och kommunikation Årsförändring 1,7 1,8 1,8 2,0 1,8 1,2 0,9 0,7
Kvartalsförändring 0,9 0,5 0,2 0,4 . 0,0 0,2 0,1
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 1,8 1,8 1,9 2,1 1,9 1,8 1,3 1,2
Kvartalsförändring 0,7 0,7 0,3 0,4 . 0,4 0,2 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring -1,0 -0,9 -0,8 -0,8 -0,9 0,4 1,1 1,2
Kvartalsförändring -1,0 -0,1 0,0 0,2 . 0,3 0,5 0,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,3 1,1 0,9 1,0 1,1 1,4 1,4 1,4
Kvartalsförändring 0,1 0,3 0,2 0,4 . 0,5 0,3 0,2
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,9 2,1 1,3 0,9 1,8 1,3 1,6 1,6
Kvartalsförändring 0,3 0,1 0,2 0,3 . 0,6 0,5 0,2
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 1,9 1,7 1,2 1,1 1,5 1,5 1,6 1,4
Kvartalsförändring 0,1 0,2 0,4 0,4 . 0,5 0,3 0,1
P Utbildning Årsförändring 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 1,2 1,3 1,0
Kvartalsförändring 0,1 0,1 0,4 0,2 . 0,5 0,2 0,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,1
Kvartalsförändring 0,3 0,2 0,5 0,2 . 0,6 0,2 0,1
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 1,3 1,0 0,6 0,6 0,9 1,3 1,4 1,2
Kvartalsförändring -0,1 0,1 0,2 0,3 . 0,5 0,3 0,1
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,3 1,5 1,4 1,5 1,4 1,8 1,8 1,4
Kvartalsförändring 0,1 0,3 0,6 0,5 . 0,5 0,3 0,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2016, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2016/03/ati_2016_03_2016-10-14_tau_009_sv.html