Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 2:a kvartalet

Förtjänstnivåindex 2017, 1:a kvartalet

2017
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik