Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 28.8.2019

Löntagarnas förtjänstnivåindex steg under april-juni med 2,5 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under april–juni 2019 med 2,5 procent jämfört med april-juni året innan. Reallönerna steg med 1,3 procent jämfört med andra kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2019/2, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2019/2, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från april-juni 2018 till motsvarande period år 2019 med 2,2 procent inom den privata sektorn, med 3,4 procent inom staten och med 3,8 procent inom kommunsektorn.


Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (432,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/02/ati_2019_02_2019-08-28_tie_001_sv.html