Tabellbilaga 1. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt arbetsgivarsektor och löneform

  2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Arbetsgivarsektor Löneform                
Alla löntagare Totalt 101,9 102,8 103,1 103,4 102,8 104,3 105,4 105,6
Timavlönade 102,0 102,5 102,9 103,4 102,7 104,1 104,7 105,1
Månadsavlönade 101,9 102,9 103,2 103,4 102,8 104,3 105,5 105,7
Den privata sektorn Totalt 102,5 103,4 103,7 104,0 103,4 104,7 105,6 105,9
Timavlönade 102,1 102,6 103,0 103,5 102,8 104,2 104,7 105,1
Månadsavlönade 102,6 103,7 104,0 104,2 103,6 104,8 105,9 106,1
Kommunsektorn Totalt 100,2 101,2 101,7 101,8 101,2 103,8 105,0 105,1
Timavlönade 99,6 100,4 100,7 100,7 100,3 102,7 103,9 104,0
Månadsavlönade 100,3 101,2 101,7 101,8 101,2 103,9 105,0 105,1
Staten Totalt 100,7 102,0 102,4 102,5 101,9 103,4 105,5 105,7
Övriga Totalt 101,9 102,7 102,8 102,9 102,6 103,6 104,6 104,9
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt arbetsgivarsektor och löneform . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/03/ati_2019_03_2019-10-15_tau_001_sv.html