Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Regionalräkenskaper.

Publicerad: 11.7.2006

Regionernas ekonomiska framgång ökar hushållens inkomster

Hushållens inkomster har under tioårsperioden 1995-2004* ökat mest i Nyland. Den avtagande tillväxttakten i produktionen i början av 2000-talet samt minskade kapital- och optionsinkomster hade ingen större negativ inverkan på Nyland. Näst mest ökade hushållens inkomster i Östra Nyland, på Åland, i Norra Österbotten och i Birkaland. Täten vad gäller landskap förblir samma oberoende av om man jämför med primära inkomster som uppkommer av användning av produktionsfaktorer (arbete, egendom, företagande) eller disponibla inkomster som blir kvar efter omfördelning av inkomsterna (primära inkomster minus betalda skatter och socialskyddsavgifter plus erhållna i pengar betalda sociala förmåner).

När hushållens inkomster ökade i Nyland på tio år med 1,8 gånger uppgick inkomsterna år 2004 i Kajanaland, som hade den svagaste utvecklingen, till mindre än 1,3 gånger jämfört med tio år tidigare. Utvecklingen av de primära och disponibla inkomsterna var långsam också i Lappland och Södra Savolax. Ökningen av de primära inkomsterna har varit långsam i Kymmenedalen och ökningen av de disponibla inkomsterna svag i Norra Karelen.

I en jämförelse av de ekonomiska regionerna ligger centralorterna i de framgångsrika landskapen i täten då det gäller hushållens inkomstutveckling. De primära inkomsterna har ökat snabbast i Uleåborgs ekonomiska region, som nästan fördubblat sina inkomster. Följande i ordning är Helsingfors, Borgå och Tammerfors ekonomiska regioner. Ökningen av de disponibla inkomsterna har varit snabbast i Helsingfors ekonomiska region. Näst mest har de disponibla inkomsterna ökat i Uleåborg, Borgå och Salo ekonomiska regioner.

Efter lågkonjunkturen har hushållens inkomstutveckling varit långsammast i Ilomants och Östra-Lapplands ekonomiska regioner. I Ilomants ekonomiska region har utvecklingen av alla inkomstformer varit svag. Östra Lapplands resultat dras ner i synnerhet av den nästan obefintliga ökningen av löneinkomster, dvs. 5 procent, och nedgången på 7 procent av kapitalinkomsterna. De erhållna socialförmånerna gör att Östra Lapplands disponibla inkomster går förbi de disponibla inkomsterna för Ilomants. Utvecklingen av hushållens primära och disponibla inkomster har varit mycket svag också i Pielisen Karjala och Kehys-Kainuu ekonomiska regioner. Utvecklingen av de primära inkomsterna har varit svag också i Norra Lapplands och Pieksämäki ekonomiska regioner. Utvecklingen av de disponibla inkomsterna har förblivit mycket anspråkslös i Outokumpu och Mellersta Karelens ekonomiska regioner.

Ökningen av hushållens disponibla inkomster efter landskap åren 1995-2004*, procent

 

Källa: Regionalräkenskaper 1995-2004*. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 11.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Indikatorer för regionalekonomi [e-publikation].
2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atind/2004/atind_2004_2006-07-11_tie_002_sv.html