Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Regionalräkenskaper.

Publicerad: 13.4.2007

Östra Nyland, Birkaland och Norra Österbotten i täten - industrilandskapen i svårigheter

21.9.2007 De uppgifter om tidsserien för åren 1975-2004 har korrigerats när det gäller produktskatter, produktionssubventioner och bruttonationalprodukt till marknadspris.

Skillnaderna i tillväxten av produktion och sysselsättning i regionerna har minskat under 2000-talet. Det syns tydligt i utvecklingen inom de ekonomiska regionerna. Orsaken har i första hand varit det faktum att tillväxttakten i regionerna i täten har dämpats och inte det att utvecklingen i de svagare regionerna blivit bättre. Eftersom tillväxten inom informations- och kommunikationsbranscherna har dämpats och tillväxten inom exportindustrin avstannat är flera av de regioner som tidigare varit i täten nu bland de vanliga regionerna.

Om man utgår från PSB-indikatorn, som mäter produktions-, sysselsättnings- och befolkningsförändringar i landskapen och som gör jämförelser med utvecklingen i hela landet tar Östra Nyland topplatsen år 2000-2005 med hjälp av den enorma tillväxten inom produktionen. Trots topplatsen när det gäller produktionstillväxten och den näst snabbaste befolkningsökningen har utvecklingen av sysselsättningen i landskapet varit bland den svagaste. I Birkaland, som innehar andra platsen, har produktionen, sysselsättningen och befolkningen ökat övertygande jämnt. Också i Norra Österbotten har man gått framåt i samma takt, men något långsammare. Egentliga Tavastland kommer på fjärde plats tack vare produktionstillväxten och Åland på femte plats med god sysselsättnings- och befolkningsutveckling.

Egentliga Finland och Nyland har förlorat topplaceringarna och ligger nu på mellannivån. Landets största landskap överskrider hårfint utvecklingen för hela landet tack vare en gynnsam befolkningsutveckling. Egentliga Finland ligger bland täten på grund av måttlig ökning av produktionen.

Landskapets PSB-indikator 2001-2005*. Komponenternas inverkan på den genomsnittliga årsavvikelsen

Det är jämnt vid roten. I Kajanaland har produktionen, sysselsättningen och befolkningen minskat. Södra Karelen har sänkts nedåt av produktionen. Den minskande produktionen och befolkningen i Östra Lappland gör att landskapets resultat blir mycket negativt. Trots detta visar sysselsättningen ett svagt positivt resultat.

Översikten av regionalekonomin som beskriver strukturen och utvecklingen inom regionalekonomin samt datamaterialen finns på Statistikcentralens webbsidor om regionalräkenskaperna för produktion och sysselsättning samt på webbsidorna om indikatorer för regionalekonomin.

Källa: Regionalräkenskaper 1997-2005*. Statistikcentralen; Eurostat 13.4.2007

Förfrågningar: Erkki Niemi (09) 1734 3313, Kari Ritvanen (09) 1734 3361, Juha-Pekka Konttinen (09) 1734 2706, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari tyrkkö

Tabeller

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 13.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Indikatorer för regionalekonomi [e-publikation].
2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atind/2005/atind_2005_2007-04-13_tie_001_sv.html