Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 25.10.2005

EU-maiden elinolot vertailussa:
äitien työssäkäynti yleistä Suomessa

Neljän EU-maan - Suomi, Iso-Britannia, Ranska ja Italia - vertailussa äitien työssäkäynti on Suomessa selvästi yleisintä. Tilastojen mukaan alle 3-vuotiaiden lasten äitien työssäkäynti on Suomessa selvästi vähäisempää kuin yli 3-vuotiaiden lasten äitien. Lasten saanti vähentää Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa usean vuoden ajan äitien työssäkäyntiä, kun taas Italiassa lapsien ikä ei vaikuta naisten työssäkäyntiin. Italiassa naiset ovatkin jakautuneet kahteen ryhmään: niihin, jotka ovat kokonaan pois työmarkkinoilta, ja niihin, jotka käyvät töissä myös lasten ollessa pieniä.

Äitien osallistuminen työmarkkinoille neljässä EU-maassa lapsen iän mukaan 2003, %
20-49-vuotiaat naiset

Suomessa ja Ranskassa pienten lasten äitien työssäkäynti on hieman vähäisempää kuin naisten yleensä, kun taas Isossa-Britanniassa äitien työssäkäynti on huomattavasti muita naisia vähäisempää. Vaikka äitien työssäkäynnissä on eroja eri maiden välillä, kaikissa maissa koulutus vaikuttaa työssäkäyntiin: korkeasti koulutetut äidit käyvät vähän koulutettuja naisia useammin töissä.

Elinolojen muutoksia Suomessa ja muissa Euroopan maissa tarkastellaan Tilastokeskuksen uusissa julkaisuissa Perheiden muuttuvat elinolot ja Toimeentulo, työttömyys ja terveys.

Lähteet: Perheiden muuttuvat elinolot. Artikkeleita lapsiperheiden elämänmuutoksista. Tilastokeskus
Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Muutoksia elinoloissa 1996-2001. Tilastokeskus

Lisätietoja: Irmeli Penttilä (09) 1734 3253

Linkit: Julkistukseen liittyvä tiedote


Päivitetty 25.10.2005

Viittausohje:

Tilasto: Elinolotutkimus [verkkojulkaisu].
2001. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/echp/2001/echp_2001_2005-10-25_tie_001.html

Jaa